hl1

Lištičky – Pojď lištičko, pojď si hrát, ukaž jak být kamarád.

V září se Lištičky zaměřily na utváření klidné a přátelské atmosféry. Prohlubovaly zdvořilostní návyky a vztah ke kamarádům. Velkým zážitkem byla návštěva dopravního hřiště a basketbalové haly. Začali jsme plnit první sportovní úkoly se sokolem Pepíkem. Poslouchali jsme  příběhy s poučením, hovořili o oblíbené hračce, upevňovali pojmy vpravo, vlevo, nahoře i dole, hledali hlásky na začátku slov.  Rozloučili jsme se s vlaštovkami a létem a zaměřili pozornost na podzimně se měnící přírodu.