hl1

Květen se Včeličkami

Na začátku května se děti připravovaly na „Svátek matek“. Chystaly pro své maminky překvapení a vystoupení ve formě besídky. Další akcí bylo představení hudební školy Yamaha. Lektorka děti seznámila s hrou na hudební nástroje a děti si mohli vyzkoušet i profesi hudebníků. Během května nás sluníčko více lákalo ven a proto jsme se zaměřili na činnosti spojené s přírodou – ať živou nebo neživou a na sportování venku. Na konci měsíce celá země fandila našim hokejistům na MS. Také děti si alespoň připomněly naši státní vlajku, naše město Zlín s jeho znakem a hlavní město Prahu.