hl1

Květen s Beruškami

Měsíc květen byl plný zážitků. V rámci tématu živá a neživá příroda jsme společně zhotovili akvárium se šneky a rostlinami. Se zájmem si děti prohlédly sbírku barevných polodrahokamů. Bavila je výroba šneka a duhy. V dalším týdnu nás čekalo fotografování a výlet do ZOO Lešná. Počasí bylo bez deště, a tak se obojí povedlo. V posledním květnovém týdnu probíhala akce Barevný týden. Ve středu se uskutečnila na školní zahradě oslava Dne dětí v safari stylu. Děti plnily zajímavé úkoly a vysoutěžily si zasloužené odměny.