hl1

Kosmický zážitkový stan

Velkým zážitkem pro děti byl zážitkový stan a to přímo kosmický. Stan byl postaven ve třídě u Lištiček, malí předškoláci měli možnost nahlédnout do kosmu. Uvnitř stanu děti ležely a interaktivním výkladem jim byl přiblížen,, Živý vesmír“. Poté následovalo, na školní zahradě, praktické cvičení na téma,, Sluneční soustava“.