hl1

Duben u Berušek

V měsíci dubnu se děti velmi těšily na oslavu svátků jara – barvily vajíčka, vyrobily krásná přáníčka se zajíčky. Nechyběl také velikonoční projektový den na školní zahradě – dopoledne plné soutěží a hledání sladkého pokladu. Rovněž nás navštívil žonglér se svým zajímavým vystoupením. Konec měsíce patřil všem malým i velkým čarodějům a čarodějkám. Děti si užily na zahradě dopoledne plné her a čarodějných disciplín. Každé si také odneslo čarodějný balíček s dobrotami.