hl1

Duben se Sovičkami

K měsíci dubnu patřily ve třídě Soviček velikonoční svátky s tvořivou dílničkou. Venku jsme pozorovali, jak se mění příroda, poslouchali zpěvy různých ptáčků, pozorovali broučky v trávě, cvičili i relaxovali, vyprávěli si o životě a užitečnosti včel. Dalším velkým tématem byl pohádkový týden s pohádkou O třech prasátkách. Konec měsíce jsme tradičně oslavili čarodějnickým rejděním, které jsme si moc užili především na školní zahradě – tancovali jsme na koštěti, hráli hry, zpívali a soutěžili.