hl1

Duben s Lištičkami

Měsíc duben byl u Lištiček plný radosti, sluníčka a voněl jarem. Připravovali jsme velikonoční  a jarní výzdobu a drobné  dekorace. Také jsme si zahráli na zahradníky – do květináčků jsme vyseli bylinky a na zahradě se pustili do jarního úklidu.

Zimu – Morenu jsme vynesli k řece a zpět do MŠ jsme si přinesli Jaro a jarní májíček. Povídali si o velikonočních tradicích, učili nové básně a písně. Zajeli jsme se také podívat do rozkvetlého města, prošli velikonoční trh na náměstí, pohráli si v parku. Děti rovněž namalovaly velký výkres pro výstavu „Život v míru“. Dvakrát jsme cvičili v basketové hale – zkoušeli jsme první taneční krůčky a kopanou.

Den Země jsme si připomněli  nejen úklidem zahrady, ale také vyprávěním a pozorováním přírody a tvořením rozkvetlé louky s drobnými živočichy. Duben završil veselý čarodějný rej.

Děkujeme rodičům za pomoc s přípravou kostýmů. Dětem to moc slušelo a den plný her a soutěží si užily. Vlastnoručně zhotovenou čarodějku si odnesly domů.