hl1

Červen se Včeličkymi

Červen byl pro naše děti plný velkých akcí. Na začátku měly všechny děti svátek a uspořádaly jsme pro ně soutěže s odměnami. Rozloučili jsme se také s trenéry basketbalu, kteří s dětmi sportovali celý rok. Předškoláky čekalo velké rozloučení s personálem celé školky a pasování do role školáka. Pro rodiče měly děti nachystaný program s hudbou, tancem, zpěvem… Na závěr bylo překvapení –  žonglér!  Na konci školního roku nesmí chybět výlet. Tentokrát do Envicentra Vysoké Pole – děti poznávaly život domácích zvířat na farmě. Pan farmář nás svezl i povozem s koňmi. Děti si výlet užili. Celoročně jsme sportovali a plnili úkoly se Sokolem. Všichni zvládli sportovní disciplíny a byli odměněni diplomem a medailí. Město Zlín pořádá akci „Cvičení s jógou“ v parku Komenského, kterého jsme se rádi zúčastnili. Odměnou byla zmrzlina!  V posledním týdnu jsme se ve třídě rozloučili s našimi odcházejícími předškoláky. Uspořádali jsme pro ně „Prázdninovou párty“ s občerstvením a diskotékou. Všem dětem přejeme, ať se jim prázdniny vydaří a užijí si je!!