hl1

Čarodějnický den

Kouzla se nesla celou školkou dokonce i zahrada byla začarovaná a strašidelně vyzdobená. Děti plnily s nadšením úkoly a na závěr jsme si všichni užili legraci při tanci.