hl1

Březen s Lištičkami

Také u nás zaťukalo jaro. Přineslo nové básničky, písničky. Pozorovali jsme znaky jara, proměnu přírody kolem nás. Pojmenovávali první květiny, zvířata, mláďata…. Za oknem nám klíčí námi zasetá semínka – pozorujeme. Na zahradě zkoušíme jak pracovat s hráběmi – uklízíme, sportujeme. Vyrobili jsme si jarní klíč a i díky němu prožili celý týden s pohádkou. A že je březen měsíc knihy, navštívili jsme také knihovnu – edukační program „Těšíme se do školy“ a v závěru měsíce i muzeum – „Velikonoce v muzeu“.