hl1

Berušky – Se Sokolem do života

Také nejmenší děti ze třídy Berušek se zapojily do projektu “Se Sokolem do života”. S paní učitelkou vyrobily dráčka Mráčka a společně se proletěly po školní zahradě. Plnily nejrůznější úkoly, za jejichž zvládnutí dostaly nálepky zvířátek do svých sokolských sešitů. Radost z barevného podzimu si náležitě užívají pohybem na čerstvém vzduchu.