hl1

Berušky a měsíc duben :-)

V měsíci dubnu se děti velmi těšily na oslavu Velikonoc. Technikou tupování zhotovily zajíčka, tiskáním bublinkové fólie barevná vajíčka. Velmi se povedla přáníčka se zajíčky. Děti také zaujala práce se zeminou a setí osení. Pátek 29. dubna patřil všem malým i velkým čarodějům a čarodějkám, děti si užily dopoledne plné her a soutěží.

Děkujeme panu Janů za sponzorský dar – ovocné osvěžení udělalo dětem radost.