hl1

Masopust – Berušky, Včelky, Lištičky

VČELIČKY a LIŠTIČKY

Tento týden jsme si společně s dětmi připomněli lidové tradice, zvyky a obyčeje Masopustu.

Děti si vyráběly masky, ve kterých se pak představily v průvodu. Zazpívaly si písně, hrály na hudební nástroje a tancovaly. Naučily se písničku: To je zlaté posvícení, Chodí medvěd… Na závěr si děti pochutnaly na masopustní hostině s bavorskými vdolečky a dobrůtkami od šikovných maminek.

 

BERUŠKY

V úterý 1. března jsme s našimi Beruškami oslavili MASOPUST. Vyrobili jsme si k našim „beruškovým“ tričkům pěkné mašle a čelenky s tykadly. Nejprve jsme si připravili hostinu (malování koláčů a jelit), poté následovalo zpívání a recitování masopustních říkanek, maňáskové divadélko O Koblížkovi, zábavné hry a tanečky. Na závěr proběhla diskotéka. Dětem se oslava moc líbila a pro velký úspěch divadélka mají na příští týden přislíbenou další pohádku.