hl1

ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLKY – od 25.5. 2020, až do odvolání, platí úplný zákaz vstupu rodičům do budovy MŠ

Milí rodiče a děti, město Zlín rozhodlo o termínu znovuotevření MŠ.

Od 18.5.2020 jsme tu opět pro Vás.

https://www.zlin.eu/materske-skoly-ve-zline-se-znovu-otevrou-aktuality-5554.html

Vzhledem k přetrvávající situaci kolem COVID-19 však předpokládáme, že všechny děti hned nenastoupí. Prosíme o pokud možno rychlou informaci na: msknesla@seznam.cz, zda Vaše dítě nastoupí 18.5.2020, nebo nastoupí později (datum) a zda bude Vaše dítě navštěvovat MŠ i během měsíce srpna 2020.

 

POZOR ZMĚNA: OD 25.5.2020 NEBUDOU RODIČE DO BUDOVY VPUŠTĚNI, AŽ DO ODVOLÁNÍ, BLIŽŠÍ INFORMACE NALEZNETE NÍŽE.

MIMOŘÁDNÁ PRAVIDLA A OPATŘENÍ PRO PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

V SOUVISLOSTI S NEBEZPEČÍM VZNIKU A ROZŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 ZPŮSOBENÉ NOVÝM KORONAVIREM SARS-COV-2 a na základě dokumentu MŠMT ze dne 30. 4. 2020 PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 vydává škola tato opatření:

Od pondělí 25.5.2020 nebudou rodiče do budovy vpuštěni, děti se budou předávat u vstupu pověřenému pracovníkovi MŠ.

 

 1. Rodiče (zákonní zástupci) :
 1. Rodič před zahájením účasti, nebo v den nástupu dítěte ve škole doloží „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.  Čestné prohlášení.  Bez tohoto prohlášení nebude dítě do školky vpuštěno!!!
 2. Před školou dodržují rodiče stanovené rozestupy a používají ochranné prostředky dýchacích cest.
 3. Prosíme rodiče, aby svým dětem doma připravili baťůžek s oblečením do třídy  pyžamem a náhradním oblečením. Do batůžku prosíme, dejte také náhradní roušku zabalenou v sáčku. PRVNÍ DEN NEZAPOMEŇTE PŘIBALIT TAKÉ PAPUČKY, pokud je nemá v MŠ.
 4. Pokud můžete, bude vhodné přivézt již dítě oblečené do oblečení pro pobyt venku na školní zahradě, ve kterém bude také odpoledne opouštět MŠ. Pro pobyt ve třídě si děti již převlečeme.
 5. PŘÍCHOD DO MŠ – rodič zazvoní na zvonek a čeká příchodu asistentky či pověřeného zaměstnance školy, který převezme dítě. Rodiče nebudou vstupovat do prostor MŠ. Bude proveden ranní filtr.
 6. Děti s příznaky kašle, rýmy nebudou do mateřské školy přijaty. Pokud má dítě alergickou rýmu či alergický kašel, prosíme zákonného zástupce o doložení lékařského potvrzení.
 7. Rodič dovede své dítě do 8,15 hodin. Po dané hodině se školka uzamyká. Již nebude nikdo vpuštěn dovnitř.
 8. ODCHOD Z MŠ – rodič zazvoní u vchodu po pravé straně na zvonek „hala“ a vyčká příchodu zaměstnance, který mu rovnou předá dítě.
 9. V případě, že rodiči bude školou sdělena informace o příznaku onemocnění dítěte, musí jej rodič bezodkladně vyzvednout ve škole.
 10. Nedoporučujeme, aby děti byly vyzvedávány osobami z rizikové skupiny, které jsou vyjmenovány na čestném prohlášení.
 11. Rodiče na mateřské dovolené – prosíme o zvážení docházky dítěte do MŠ.

 

2. Děti :

 1. Po příchodu do třídy si dítě musí umýt ruce teplou vodou a mýdlem nejméně 20-30 sekund popř. použít dezinfekční prostředek.
 2. Dítěti může být provedeno preventivní měření teploty bezkontaktním teploměrem.
 3. V prostorách mateřské školy nemusí děti používat ochranné prostředky dýchacích cest.
 4. Pobyt venku je realizován po skupinách, prostorově nebo časově oddělen.
 5. Děti si myjí ruce před jídlem, po jídle, po použití WC, po pobytu venku a po každé činnosti.
 6. V případě, že dítě projevuje některý z možných příznaků onemocnění, musí být okamžitě odděleno od ostatních dětí a informováni zákonní zástupci dítěte a příslušná KHS.
 7. V případě, že některé z dětí ze skupiny má příznaky onemocní, musí ostatní děti ze skupiny a zaměstnanci používat roušky dokud není znám zdravotní stav indisponovaného dítěte.

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.pdf (275206)  Nutno vyplnit a předat při příchodu do školy!

 

MŠ zajistí zvýšenou četnost úklidu a dezinfekce, větší část pobytu venku v areálu MŠ, časté větrání a další nařízení, která jsou uvedena ve zmíněném dokumentu MŠMT. Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

ochrana_zdravi_ms.pdf (1123527)