hl1

Zápis do MŠ

Elektronický zápis probíhá od 16.4. 2019 – 14.5. 2019.

Samotný zápis v naší škole se uskuteční 15.5. 2019 dopoledne od 8:00 – 12:00 hod a odpoledne od 13:00 – 16:00 hodin. Zákonný zástupce se musí s řádně vyplněnou, zaregistrovanou a od lékaře potvrzenou přihláškou dostavit osobně. Nutné je také předložit občanský průkaz  zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Podrobnější informace naleznete v záložce „dokumenty“ – „zápis do MŠ“.