hl1

WEBINÁŘ “Logohrátky v domácím prostředí”

Milí rodiče!

Dovolujeme si Vás pozvat na webinář věnovaný logopedii. Účastnící webináře získají cenné rady týkající se problematiky řeči a spoustu tipů pro efektivní a hravé procvičování v rámci domácí logopedické péče. Série 7 webinářů s názvem Logohrátky v domácím prostředí, proběhne pod vedením zkušené logopedky Mgr. Lucie Pavlicové.

Počet účastníků je omezený.

V rámci projektu MAP II v ORP Zlín si Vás dovolujeme pozvat na: LOGOHRÁTKY V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ,

který se uskuteční formou on-line setkání

První díl webináře se bude vysílat ve středu 27. ledna 2021 od 15:30 do 17:30 hodin

 Cílem webináře je seznámit rodiče se základními pilíři vývoje řeči a s celkovým psychomotorickým vývojem dítěte.

  • První ze série webinářů je věnován problematice rozvoje řeči. Posluchači se dozví, co vše vývoj řeči ovlivňuje, což jim pomůže v rozvoji (nejen) řečových schopností jejich dětí. Účastníci zjistí, jaký podíl na vývoji řeči má např. pohyb (hrubá i jemná motorika), dýchání, sluchové vnímání, zrakové vnímání a jiné dílčí oblasti. Součástí webináře jsou tipy, rady a videoukázky pro efektivní rozvoj komunikačních schopností dítěte (propojování rozvoje řečových schopností s různými dílčími činnostmi podporujícími celkový psychomotorický vývoj dítěte).

Přihlásit se můžete zde

Nabídka webinářů