hl1

Sluchový screening

V úterý 7. února navštíví školu speciální pedagog Mgr. Simona Bělohlávková z MŠ, ZŠ, SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. Na základě Vašeho písemného souhlasu budete mít možnost v rámci prevence nechat vyšetřit sluch Vašeho dítěte. Více informací u třídních učitelek ve třídě Včeličky a Lištičky.