hl1

Otevření školy od 12.4.2021

Milí rodiče,

od 12. dubna 2021 bude na základě rozhodnutí vlády mateřská škola otevřena pouze pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné a pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci IZS.

 

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,
 • nebo pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky

 

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele!!!

 

Vzdělávání bude probíhat ve skupinkách po 15. dětech (tyto skupiny budou trvalé). O zařazení dětí do tříd rozhodne vedení školy s ohledem na počty přihlášených dětí.

Žádáme rodiče dětí, kterých se tato možnost týká, aby nahlásili předem, že do školky nastoupí, s ohledem na možnost doplnit počty dětí.

Prosím, pište na email školy msknesla@seznam.cz, zároveň nahlaste stravování dětí (polodenní, celodenní).

Pokud potřebujete více informací, prosím, volejte 702 160 157.

 

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 • Zákonný zástupce – vstup do školky pouze s respirátorem min. FFP2 (netýká se dětí).
 • Do školky mohou pouze zdravé děti a samozřejmě zdravý doprovod.
 • Děti budou testovány antigenními testy Singcelean  2x týdně – testování musí být provedeno v mateřské škole.
 • Děti budou testovány zákonným zástupcem, pouze za DOHLEDU pedagogického pracovníka MŠ.
 • Prosíme rodiče, aby počítali s časovou prodlevou, na vyhodnocení testů budete čekat 15 minut!!!
 • Testovat se bude pouze v čase od 6:15 – 7:45 hodin!!!
 • Nelze přijmout dítě, které nebude v tomto čase testováno!!

 

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

 

Seznam schválených testů MZČR ke stažení ZDE

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s testováním na onemocnění COVID-19  ke stažení ZDE

VĚŘÍME, ŽE VŠE SPOLEČNĚ ZVLÁDNEME A TĚŠÍME SE NA VÁS!

 

Užitečné odkazy:

Přehled návazných postupů testování ke stažení ZDE

Instruktážní videa k oběma centrálně distribuovaným Ag testům:

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Antigenní test Singcelean – rychlý návod ke stažení ZDE

Testy do škol, jak na to: https://testovani.edu.cz/