hl1

KONZULTACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ

Milí rodiče dětí, které čeká na jaře zápis do 1. třídy základní školy,

v měsíci listopadu Vám nabízíme individuální konzultace o rozvoji a vývoji dítěte a jeho připravenosti pro vstup do 1. třídy základní školy.

třída LIŠTIČKY – úterý 24. 11. 2020 od 15.30 hodin, v intervalech  10-15 min.

třída VČELIČKY – čtvrtek 26. 11.2020 od 15.30 hod., v intervalech 10-15 min.

Vaše časové možnosti prosím nahlaste třídním učitelkám. Pokud Vám nabízené termíny nevyhovují, je možné se domluvit individuálně dle časových možností pedagogů.