hl1

FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD

Fotografování tříd

V úterý 23. 6. 2020 v 8:30 hod proběhne fofografování třídních kolektivů (Berušky, Sovičky, Včeličky, Lištičky). Snad nám bude přát pěkné počasí a  budeme se fotit na školní zahradě        (v případě nepříznivého ve třídě).

Cena jedné fotografie: 30,- Kč. Finanční hotovost budeme vybírat u vstupu do MŠ. Vzhledem   k aktuálnímu omezenému režimu Vás prosíme o připravení přesné částky.

O termínu předání fotografií budete informováni na webových stránkách.